Fauna

El món animal es desplega a casa nostra amb una varietat extraordinàriament rica que abraça des de les espècies típiques del bosc i les praderies fins a les específicament associades als roquissars i als rius, amb la seva àrea d’influència. La fauna més ben representada és la domèstica, amb predomini d’ovelles, vaques i cavalls, i, en indrets amagats, cérvols i cabirols, senglars, teixons, marts i lirons.

Els ocells més grans i visibles són els rupícoles (voltors, aufranys, milans i corbs). Els més petits habiten als boscos, en rasos i en cims (mallerenga blava, pit-roig, pinsà, merla...).

L’entorn dels rius i els estanys està poblat així mateix per una fauna abundant: peixos (truites, barbs i madrilles), mamífers (turons, fagines i visons), batracis, amfibis i rèptils (salamandres, tritons puntejats i marbrats, granotes verdes i vermelles, gripaus...).